Historie

Al in 2005 is de één van de oprichters van DGW-Trade begonnen met het ontwikkelen en vermarkten van innovatieve en duurzame systemen in voornamelijk de pluimveesector. Met name de ontwikkeling en introductie van warmtewisseling voor vleeskuikenstallen  is oorzaak voor de snelle groei van de onderneming. De besparing van ruim 50% op de stookkosten was de doorslag voor de eerste gebruikers om een unit aan te schaffen. Latere ervaringen leerde dat het verbeterd stalklimaat de terugverdientijd ook sterk verkorte. Hier bleek al dat innovatie in stalsystemen een sterk positief effect hebben op diergezondheid. De synergie tussen kennis van diergezondheid in DGW-Pharma en kennis van stalsystemen brengt nieuwe inzichten en innovaties.

Sinds de RAV-erkenning voor de vleeskuikensector van de warmtewisselaar is dit systeem nagenoeg het enige dat ammoniakuitstoot reduceert en zichzelf in redelijke termijn terug verdient.

Ook de vermarkting van welzijnsverbeterende volièresystemen voor legpluimvee, het dealerschap van Tironi ultrasoon lasapparatuur en Le-Triangle boogstallen hebben sterk bijgedragen aan het succes van de onderneming.

Om de synergie tussen diergezondheid en stalinrichting te optimaliseren zijn de ondernemingen samengevoegd  en is in 2012 de handelsnaam DGW-Trade toegevoegd.

Eerste wapenfeit is de ontwikkeling en productie van de unieke luzerneruif voor leghennen en moederdieren “luzerneruif.nl”. De enige ruif die geschikt is voor balen van alle leveranciers.

2012: introductie SprayQuad. Mobiel spraygemak met toepassingen als bloedluisbeheersing, onkruidbestrijding en reiniging.

In 2013 zijn samenwerkingen opgestart en hernieuwd met innovatieve ondernemingen als:

Oktober 2013: de introductie van de StepCat. Arbeidsverlichting voor vleeskuikenhouders.