Missie

DGW-Trade brengt brede kennis, jarenlange praktische ervaring en specialismen in alle takken van de veehouderij, huisvesting en techniek bijeen. DGW-Trade ontwikkelt, importeert, distribueert en vermarkt innovatieve producten en toepassingen ter bevordering van milieu, duurzaamheid en welzijn voor mens en dier. En wel op een wijze waarbij het bedrijfsresultaat verbeterd wordt. Hierbij zijn optimale service, praktijkdenken en een loyaal partnership ten opzichte van leverancier en afnemer een voorwaarde.