slide image

Nieuws

Ontwikkeling oxidatieve mestverwerking

15.10.2019


Domien Leemans BV en BAC BV ontvangen VIA-subsidie voor de ontwikkeling van een prototype voor oxidatieve mestverwerking.

In dit project wordt een prototype mestverwerkingsinstallatie gebouwd. Het prototype dient drijfmest volledig en veilig te oxideren. Dit zorgt ervoor dat de ammoniak in de drijfmest wordt omgezet in o.a. water, zuurstof, koolstofdioxide en stikstof. Daarnaast wordt de mest gehygiëniseerd, wat het elimineren van pathogene organismen inhoudt. Hierdoor zal er minder drijfmest in omloop zijn, wat leidt tot minder uitstoot van ammoniak. Het milieu is hierbij gebaat, omdat het o.a. bodemverzuring tegengaat en stikstofemissie verminderd.

 

Events

Events