R&D

Projectpartners Domien Leemans B.V. EN Best Air Choice B.V. ontvangen subsidie voor de volgende activiteit:

Ontwikkeling prototype oxidatieve mestverwerking

In dit project wordt een prototype mestverwerkingsinstallatie gebouwd. Het prototype dient drijfmest volledig en veilig te oxideren. Dit zorgt ervoor dat de ammoniak in de drijfmest wordt omgezet in o.a. water, zuurstof, koolstofdioxide en stikstof. Daarnaast wordt de mest gehygiëniseerd, wat het elimineren van pathogene organismen inhoudt. Hierdoor zal er minder drijfmest in omloop zijn, wat leidt tot minder uitstoot van ammoniak. Het milieu is hierbij gebaat, omdat het o.a. bodemverzuring tegengaat en stikstofemissie verminderd.